Stockholms Dartförbund - Serierna 01/02
Division 3A
Omgång 1 20 sep 2001    Omgång 2 27 sep 2001
Sollentuna C Faster Annas C Faster Annas C Märsta Arlanda D
Märsta Arlanda D Kopparkittelns DK Kopparkittelns DK Åkersberga DK
Åkersberga DK Väsby DC Väsby DC Runby DS
Runby DS Norrtälje DC Norrtälje DC Sollentuna C
       
       
Omgång 3 4 okt 2001 Omgång 4 11 okt 2001
Åkersberga DK Faster Annas C Faster Annas C Runby DS
Runby DS Kopparkittelns DK Kopparkittelns DK Sollentuna C
Sollentuna C Väsby DC Väsby DC Märsta Arlanda D
Märsta Arlanda D Norrtälje DC Åkersberga DK Norrtälje DC
       
       
Omgång 5 18 okt 2001 Omgång 6 1 nov 2001
Väsby DC Faster Annas C Norrtälje DC Faster Annas C
Norrtälje DC Kopparkittelns DK Kopparkittelns DK Väsby DC
Sollentuna C Åkersberga DK Runby DS Sollentuna C
Märsta Arlanda D Runby DS Märsta Arlanda D Åkersberga DK
       
       
Omgång 7 8 nov 2001 Omgång 8 15 nov 2001
Åkersberga DK Runby DS Faster Annas C Sollentuna C
Väsby DC Norrtälje DC Kopparkittelns DK Märsta Arlanda D
Sollentuna C Märsta Arlanda D Väsby DC Åkersberga DK
Faster Annas C Kopparkittelns DK Norrtälje DC Runby DS
       
       
Omgång 9 22 nov 2001 Omgång 10 29 nov 2001
Märsta Arlanda D Faster Annas C Faster Annas C Åkersberga DK
Åkersberga DK Kopparkittelns DK Kopparkittelns DK Runby DS
Runby DS Väsby DC Väsby DC Sollentuna C
Sollentuna C Norrtälje DC Norrtälje DC Märsta Arlanda D
       
       
Omgång 11 6 dec 2001
Runby DS Faster Annas C
Sollentuna C Kopparkittelns DK
Märsta Arlanda D Väsby DC
Norrtälje DC Åkersberga DK
   
   
Med reservation för eventuella felaktigheter.
Vid olikheter gäller av StDF officiellt utskick före denna sida, om inte annat anges.