Stockholms Dartförbund - Serierna 01/02
Division 4C
Omgång 1 18 sep 2001    Omgång 2 25 sep 2001
Mikes Garage B Käppala DC Käppala DC Forum Duds D
Pewter Tankard D No Exit C Hammarby G Mikes Garage B
Dagens Dubbel JoLo DC B Märsta Arlanda H Pilgrims B
Tonmachines B Märsta Arlanda H JoLo DC B Tonmachines B
Pilgrims B Hammarby G No Exit C Dagens Dubbel
Forum Duds D Elektroflyers Elektroflyers Pewter Tankard D
Omgång 3 2 okt 2001 Omgång 4 9 okt 2001
Dagens Dubbel Elektroflyers Hammarby G Forum Duds D
Tonmachines B No Exit C Märsta Arlanda H Käppala DC
Pilgrims B JoLo DC B JoLo DC B Mikes Garage B
Forum Duds D Pewter Tankard D No Exit C Pilgrims B
Mikes Garage B Märsta Arlanda H Elektroflyers Tonmachines B
Käppala DC Hammarby G Pewter Tankard D Dagens Dubbel
Omgång 5 16 okt 2001 Omgång 6 30 okt 2001
Mikes Garage B No Exit C Märsta Arlanda H Forum Duds D
Käppala DC JoLo DC B JoLo DC B Hammarby G
Hammarby G Märsta Arlanda H No Exit C Käppala DC
Tonmachines B Pewter Tankard D Elektroflyers Mikes Garage B
Pilgrims B Elektroflyers Pewter Tankard D Pilgrims B
Forum Duds D Dagens Dubbel Dagens Dubbel Tonmachines B
Omgång 7 6 nov 2001 Omgång 8 13 nov 2001
Mikes Garage B Pewter Tankard D JoLo DC B Forum Duds D
Käppala DC Elektroflyers No Exit C Märsta Arlanda H
Hammarby G No Exit C Elektroflyers Hammarby G
Märsta Arlanda H JoLo DC B Pewter Tankard D Käppala DC
Pilgrims B Dagens Dubbel Dagens Dubbel Mikes Garage B
Forum Duds D Tonmachines B Tonmachines B Pilgrims B
Omgång 9 20 nov 2001 Omgång 10 27 nov 2001
Mikes Garage B Tonmachines B No Exit C Forum Duds D
Käppala DC Dagens Dubbel Elektroflyers JoLo DC B
Hammarby G Pewter Tankard D Pewter Tankard D Märsta Arlanda H
Märsta Arlanda H Elektroflyers Dagens Dubbel Hammarby G
JoLo DC B No Exit C Tonmachines B Käppala DC
Forum Duds D Pilgrims B Pilgrims B Mikes Garage B
Omgång 11 4 dec 2001
Mikes Garage B Forum Duds D
Käppala DC Pilgrims B
Hammarby G Tonmachines B
Märsta Arlanda H Dagens Dubbel
JoLo DC B Pewter Tankard D
No Exit C Elektroflyers
Med reservation för eventuella felaktigheter.
Vid olikheter gäller av StDF officiellt utskick före denna sida, om inte annat anges.