Stockholms Dartförbund - Serierna 01/02
Division 2KB Damer
Omgång 12 16 jan 2002    Omgång 13 23 jan 2002
Telge Dart Hammarby B Telge Dart Eddy's DC
SpikKastarna Dala Dart Power Airbag Rondo DT
IDS Tyresö DC Steel Tons B The Young Ones
Old Bowler DT Steel Tons B Tyresö DC Old Bowler DT
The Young Ones Power Airbag Dala Dart IDS
Rondo DT Eddy's DC Hammarby B SpikKastarna
Omgång 14 30 jan 2002 Omgång 15 6 feb 2002
IDS Hammarby B Telge Dart Power Airbag
Old Bowler DT Dala Dart Steel Tons B Eddy's DC
The Young Ones Tyresö DC Tyresö DC Rondo DT
Rondo DT Steel Tons B Dala Dart The Young Ones
Eddy's DC Power Airbag Hammarby B Old Bowler DT
SpikKastarna Telge Dart SpikKastarna IDS
Omgång 16 13 feb 2002 Omgång 17 20 feb 2002
The Young Ones Hammarby B Telge Dart Steel Tons B
Rondo DT Dala Dart Tyresö DC Power Airbag
Eddy's DC Tyresö DC Dala Dart Eddy's DC
Power Airbag Steel Tons B Hammarby B Rondo DT
Old Bowler DT SpikKastarna SpikKastarna The Young Ones
IDS Telge Dart IDS Old Bowler DT
Omgång 18 6 mar 2002 Omgång 19 13 mar 2002
Eddy's DC Hammarby B Telge Dart Tyresö DC
Power Airbag Dala Dart Dala Dart Steel Tons B
Steel Tons B Tyresö DC Hammarby B Power Airbag
The Young Ones IDS SpikKastarna Eddy's DC
Rondo DT SpikKastarna IDS Rondo DT
Old Bowler DT Telge Dart Old Bowler DT The Young Ones
Omgång 20 20 mar 2002 Omgång 21 3 apr 2002
Rondo DT Old Bowler DT Telge Dart Dala Dart
Eddy's DC IDS Hammarby B Tyresö DC
Power Airbag SpikKastarna SpikKastarna Steel Tons B
The Young Ones Telge Dart IDS Power Airbag
Steel Tons B Hammarby B Old Bowler DT Eddy's DC
Tyresö DC Dala Dart The Young Ones Rondo DT
Omgång 22 10 apr 2002
Dala Dart Hammarby B
Eddy's DC The Young Ones
Power Airbag Old Bowler DT
Steel Tons B IDS
Tyresö DC SpikKastarna
Rondo DT Telge Dart
Med reservation för eventuella felaktigheter.
Vid olikheter gäller av StDF officiellt utskick före denna sida, om inte annat anges.