Stockholms Dartförbund - Serierna 01/02
Division 3C
Omgång 12 17 jan 2002    Omgång 13 24 jan 2002
No Name C Flärpen No Name C Stollarne
SEB DC JoLo DC Hammarby D Lärkan C
Forum Duds B Dart Dogs United SpiKastarna C Pewter Tankard C
SHB DC SpiKastarna C Dart Dogs United SHB DC
Pewter Tankard C Hammarby D JoLo DC Forum Duds B
Lärkan C Stollarne Flärpen SEB DC
Omgång 14 31 jan 2002 Omgång 15 7 feb 2002
Forum Duds B Flärpen No Name C Hammarby D
SHB DC JoLo DC SpiKastarna C Stollarne
Pewter Tankard C Dart Dogs United Dart Dogs United Lärkan C
Lärkan C SpiKastarna C JoLo DC Pewter Tankard C
Stollarne Hammarby D Flärpen SHB DC
SEB DC No Name C SEB DC Forum Duds B
Omgång 16 14 feb 2002 Omgång 17 21 feb 2002
Pewter Tankard C Flärpen No Name C SpiKastarna C
Lärkan C JoLo DC Dart Dogs United Hammarby D
Stollarne Dart Dogs United JoLo DC Stollarne
Hammarby D SpiKastarna C Flärpen Lärkan C
SHB DC SEB DC SEB DC Pewter Tankard C
Forum Duds B No Name C Forum Duds B SHB DC
Omgång 18 7 mar 2002 Omgång 19 14 mar 2002
Stollarne Flärpen No Name C Dart Dogs United
Hammarby D JoLo DC JoLo DC SpiKastarna C
SpiKastarna C Dart Dogs United Flärpen Hammarby D
Pewter Tankard C Forum Duds B SEB DC Stollarne
Lärkan C SEB DC Forum Duds B Lärkan C
SHB DC No Name C SHB DC Pewter Tankard C
Omgång 20 21 mar 2002 Omgång 21 4 apr 2002
Lärkan C SHB DC No Name C JoLo DC
Stollarne Forum Duds B Flärpen Dart Dogs United
Hammarby D SEB DC SEB DC SpiKastarna C
Pewter Tankard C No Name C Forum Duds B Hammarby D
SpiKastarna C Flärpen SHB DC Stollarne
Dart Dogs United JoLo DC Pewter Tankard C Lärkan C
Omgång 22 11 apr 2002
JoLo DC Flärpen
Stollarne Pewter Tankard C
Hammarby D SHB DC
SpiKastarna C Forum Duds B
Dart Dogs United SEB DC
Lärkan C No Name C
Med reservation för eventuella felaktigheter.
Vid olikheter gäller av StDF officiellt utskick före denna sida, om inte annat anges.