Stockholms Dartförbund - Serierna 01/02
Division 1A
Omgång 12 17 jan 2002    Omgång 13 24 jan 2002
Berga Bullfighters Avalon Berga Bullfighters Big Ben
Hammarby Gröna Lyktan DC Old Bowler DT B Sollentuna
SpiKastarna B Kolingen Märsta Arlanda B 181 DC
Club Picasso Märsta Arlanda B Kolingen Club Picasso
181 DC Old Bowler DT B Gröna Lyktan DC SpiKastarna B
Sollentuna Big Ben Avalon Hammarby
Omgång 14 31 jan 2002 Omgång 15 7 feb 2002
SpiKastarna B Avalon Berga Bullfighters Old Bowler DT B
Club Picasso Gröna Lyktan DC Märsta Arlanda B Big Ben
181 DC Kolingen Kolingen Sollentuna
Sollentuna Märsta Arlanda B Gröna Lyktan DC 181 DC
Big Ben Old Bowler DT B Avalon Club Picasso
Hammarby Berga Bullfighters Hammarby SpiKastarna B
Omgång 16 14 feb 2002 Omgång 17 21 feb 2002
181 DC Avalon Berga Bullfighters Märsta Arlanda B
Sollentuna Gröna Lyktan DC Kolingen Old Bowler DT B
Big Ben Kolingen Gröna Lyktan DC Big Ben
Old Bowler DT B Märsta Arlanda B Avalon Sollentuna
Club Picasso Hammarby Hammarby 181 DC
SpiKastarna B Berga Bullfighters SpiKastarna B Club Picasso
Omgång 18 7 mar 2002 Omgång 19 14 mar 2002
Big Ben Avalon Berga Bullfighters Kolingen
Old Bowler DT B Gröna Lyktan DC Gröna Lyktan DC Märsta Arlanda B
Märsta Arlanda B Kolingen Avalon Old Bowler DT B
181 DC SpiKastarna B Hammarby Big Ben
Sollentuna Hammarby SpiKastarna B Sollentuna
Club Picasso Berga Bullfighters Club Picasso 181 DC
Omgång 20 21 mar 2002 Omgång 21 4 apr 2002
Sollentuna Club Picasso Berga Bullfighters Gröna Lyktan DC
Big Ben SpiKastarna B Avalon Kolingen
Old Bowler DT B Hammarby Hammarby Märsta Arlanda B
181 DC Berga Bullfighters SpiKastarna B Old Bowler DT B
Märsta Arlanda B Avalon Club Picasso Big Ben
Kolingen Gröna Lyktan DC 181 DC Sollentuna
Omgång 22 11 apr 2002
Gröna Lyktan DC Avalon
Big Ben 181 DC
Old Bowler DT B Club Picasso
Märsta Arlanda B SpiKastarna B
Kolingen Hammarby
Sollentuna Berga Bullfighters
Med reservation för eventuella felaktigheter.
Vid olikheter gäller av StDF officiellt utskick före denna sida, om inte annat anges.