Stockholms Dartförbund - Serierna 01/02
Division 2A
Omgång 12 14 jan 2002    Omgång 13 21 jan 2002
Tonmachines No Name DC B Tonmachines Pilgrims
Pwter Tankard B Hammarby B Rimbo PK Sollentuna B
Märsta Arlanda C Faster Annas Forum Duds WM-darta B
Flykten DC Forum Duds Faster Annas Flykten DC
WM-darta B Rimbo PK Hammarby B Märsta Arlanda C
Sollentuna B Pilgrims No Name DC B Pwter Tankard B
Omgång 14 28 jan 2002 Omgång 15 4 feb 2002
Märsta Arlanda C No Name DC B Tonmachines Rimbo PK
Flykten DC Hammarby B Forum Duds Pilgrims
WM-darta B Faster Annas Faster Annas Sollentuna B
Sollentuna B Forum Duds Hammarby B WM-darta B
Pilgrims Rimbo PK No Name DC B Flykten DC
Pwter Tankard B Tonmachines Pwter Tankard B Märsta Arlanda C
Omgång 16 11 feb 2002 Omgång 17 18 feb 2002
WM-darta B No Name DC B Tonmachines Forum Duds
Sollentuna B Hammarby B Faster Annas Rimbo PK
Pilgrims Faster Annas Hammarby B Pilgrims
Rimbo PK Forum Duds No Name DC B Sollentuna B
Flykten DC Pwter Tankard B Pwter Tankard B WM-darta B
Märsta Arlanda C Tonmachines Märsta Arlanda C Flykten DC
Omgång 18 4 mar 2002 Omgång 19 11 mar 2002
Pilgrims No Name DC B Tonmachines Faster Annas
Rimbo PK Hammarby B Hammarby B Forum Duds
Forum Duds Faster Annas No Name DC B Rimbo PK
WM-darta B Märsta Arlanda C Pwter Tankard B Pilgrims
Sollentuna B Pwter Tankard B Märsta Arlanda C Sollentuna B
Flykten DC Tonmachines Flykten DC WM-darta B
Omgång 20 18 mar 2002 Omgång 21 25 mar 2002
Sollentuna B Flykten DC Tonmachines Hammarby B
Pilgrims Märsta Arlanda C No Name DC B Faster Annas
Rimbo PK Pwter Tankard B Pwter Tankard B Forum Duds
WM-darta B Tonmachines Märsta Arlanda C Rimbo PK
Forum Duds No Name DC B Flykten DC Pilgrims
Faster Annas Hammarby B WM-darta B Sollentuna B
Omgång 22 8 apr 2002
Hammarby B No Name DC B
Pilgrims WM-darta B
Rimbo PK Flykten DC
Forum Duds Märsta Arlanda C
Faster Annas Pwter Tankard B
Sollentuna B Tonmachines
Med reservation för eventuella felaktigheter.
Vid olikheter gäller av StDF officiellt utskick före denna sida, om inte annat anges.