Stockholms Dartförbund - Serierna 01/02
Division 4C
Omgång 12 15 jan 2002    Omgång 13 22 jan 2002
Forum Duds D Mikes Garage B Forum Duds D No Exit C
Pilgrims B Käppala DC JoLo DC B Elektroflyers
Tonmachines B Hammarby G Märsta Arlanda H Pewter Tankard D
Dagens Dubbel Märsta Arlanda H Hammarby G Dagens Dubbel
Pewter Tankard D JoLo DC B Käppala DC Tonmachines B
Elektroflyers No Exit C Mikes Garage B Pilgrims B
Omgång 14 29 jan 2002 Omgång 15 5 feb 2002
Tonmachines B Mikes Garage B Forum Duds D JoLo DC B
Dagens Dubbel Käppala DC Märsta Arlanda H No Exit C
Pewter Tankard D Hammarby G Hammarby G Elektroflyers
Elektroflyers Märsta Arlanda H Käppala DC Pewter Tankard D
No Exit C JoLo DC B Mikes Garage B Dagens Dubbel
Pilgrims B Forum Duds D Pilgrims B Tonmachines B
Omgång 16 12 feb 2002 Omgång 17 19 feb 2002
Pewter Tankard D Mikes Garage B Forum Duds D Märsta Arlanda H
Elektroflyers Käppala DC Hammarby G JoLo DC B
No Exit C Hammarby G Käppala DC No Exit C
JoLo DC B Märsta Arlanda H Mikes Garage B Elektroflyers
Dagens Dubbel Pilgrims B Pilgrims B Pewter Tankard D
Tonmachines B Forum Duds D Tonmachines B Dagens Dubbel
Omgång 18 5 mar 2002 Omgång 19 12 mar 2002
No Exit C Mikes Garage B Forum Duds D Hammarby G
JoLo DC B Käppala DC Käppala DC Märsta Arlanda H
Märsta Arlanda H Hammarby G Mikes Garage B JoLo DC B
Pewter Tankard D Tonmachines B Pilgrims B No Exit C
Elektroflyers Pilgrims B Tonmachines B Elektroflyers
Dagens Dubbel Forum Duds D Dagens Dubbel Pewter Tankard D
Omgång 20 19 mar 2002 Omgång 21 2 apr 2002
Elektroflyers Dagens Dubbel Forum Duds D Käppala DC
No Exit C Tonmachines B Mikes Garage B Hammarby G
JoLo DC B Pilgrims B Pilgrims B Märsta Arlanda H
Pewter Tankard D Forum Duds D Tonmachines B JoLo DC B
Märsta Arlanda H Mikes Garage B Dagens Dubbel No Exit C
Hammarby G Käppala DC Pewter Tankard D Elektroflyers
Omgång 22 9 apr 2002
Käppala DC Mikes Garage B
No Exit C Pewter Tankard D
JoLo DC B Dagens Dubbel
Märsta Arlanda H Tonmachines B
Hammarby G Pilgrims B
Elektroflyers Forum Duds D
Med reservation för eventuella felaktigheter.
Vid olikheter gäller av StDF officiellt utskick före denna sida, om inte annat anges.