Stockholms Dartförbund - Serierna 01/02
Division 4D
Omgång 12 15 jan 2002    Omgång 13 22 jan 2002
No Exit B Wermdö Dart C No Exit B Forum Duds E
Fisksätra DC C Flush/TDK PKP Rondo DT E
Eddy's DC B Big Ben D Djurgårn Dart Batalj DK
Hammarby H Djurgårn Dart Big Ben D Hammarby H
Batalj DK PKP Flush/TDK Eddy's DC B
Rondo DT E Forum Duds E Wermdö Dart C Fisksätra DC C
Omgång 14 29 jan 2002 Omgång 15 5 feb 2002
Eddy's DC B Wermdö Dart C No Exit B PKP
Hammarby H Flush/TDK Djurgårn Dart Forum Duds E
Batalj DK Big Ben D Big Ben D Rondo DT E
Rondo DT E Djurgårn Dart Flush/TDK Batalj DK
Forum Duds E PKP Wermdö Dart C Hammarby H
Fisksätra DC C No Exit B Fisksätra DC C Eddy's DC B
Omgång 16 12 feb 2002 Omgång 17 19 feb 2002
Batalj DK Wermdö Dart C No Exit B Djurgårn Dart
Rondo DT E Flush/TDK Big Ben D PKP
Forum Duds E Big Ben D Flush/TDK Forum Duds E
PKP Djurgårn Dart Wermdö Dart C Rondo DT E
Hammarby H Fisksätra DC C Fisksätra DC C Batalj DK
Eddy's DC B No Exit B Eddy's DC B Hammarby H
Omgång 18 5 mar 2002 Omgång 19 12 mar 2002
Forum Duds E Wermdö Dart C No Exit B Big Ben D
PKP Flush/TDK Flush/TDK Djurgårn Dart
Djurgårn Dart Big Ben D Wermdö Dart C PKP
Batalj DK Eddy's DC B Fisksätra DC C Forum Duds E
Rondo DT E Fisksätra DC C Eddy's DC B Rondo DT E
Hammarby H No Exit B Hammarby H Batalj DK
Omgång 20 19 mar 2002 Omgång 21 2 apr 2002
Rondo DT E Hammarby H No Exit B Flush/TDK
Forum Duds E Eddy's DC B Wermdö Dart C Big Ben D
PKP Fisksätra DC C Fisksätra DC C Djurgårn Dart
Batalj DK No Exit B Eddy's DC B PKP
Djurgårn Dart Wermdö Dart C Hammarby H Forum Duds E
Big Ben D Flush/TDK Batalj DK Rondo DT E
Omgång 22 9 apr 2002
Flush/TDK Wermdö Dart C
Forum Duds E Batalj DK
PKP Hammarby H
Djurgårn Dart Eddy's DC B
Big Ben D Fisksätra DC C
Rondo DT E No Exit B
Med reservation för eventuella felaktigheter.
Vid olikheter gäller av StDF officiellt utskick före denna sida, om inte annat anges.