Stockholms Dartförbund - Serierna 01/02
Division 4F
Omgång 12 15 jan 2002    Omgång 13 22 jan 2002
DSB B Freja Dart C DSB B The Young Ones B
Vitlöken C Dala Dart Karlavagnen B Blå Borgen Dart
W Shakespeare B Västertorp C Telge Dart C Victory Lakers D
DK Pilo B Telge Dart C Västertorp C DK Pilo B
Victory Lakers D Karlavagnen B Dala Dart W Shakespeare B
Blå Borgen Dart The Young Ones B Freja Dart C Vitlöken C
Omgång 14 29 jan 2002 Omgång 15 5 feb 2002
W Shakespeare B Freja Dart C DSB B Karlavagnen B
DK Pilo B Dala Dart Telge Dart C The Young Ones B
Victory Lakers D Västertorp C Västertorp C Blå Borgen Dart
Blå Borgen Dart Telge Dart C Dala Dart Victory Lakers D
The Young Ones B Karlavagnen B Freja Dart C DK Pilo B
Vitlöken C DSB B Vitlöken C W Shakespeare B
Omgång 16 12 feb 2002 Omgång 17 19 feb 2002
Victory Lakers D Freja Dart C DSB B Telge Dart C
Blå Borgen Dart Dala Dart Västertorp C Karlavagnen B
The Young Ones B Västertorp C Dala Dart The Young Ones B
Karlavagnen B Telge Dart C Freja Dart C Blå Borgen Dart
DK Pilo B Vitlöken C Vitlöken C Victory Lakers D
W Shakespeare B DSB B W Shakespeare B DK Pilo B
Omgång 18 5 mar 2002 Omgång 19 12 mar 2002
The Young Ones B Freja Dart C DSB B Västertorp C
Karlavagnen B Dala Dart Dala Dart Telge Dart C
Telge Dart C Västertorp C Freja Dart C Karlavagnen B
Victory Lakers D W Shakespeare B Vitlöken C The Young Ones B
Blå Borgen Dart Vitlöken C W Shakespeare B Blå Borgen Dart
DK Pilo B DSB B DK Pilo B Victory Lakers D
Omgång 20 19 mar 2002 Omgång 21 2 apr 2002
Blå Borgen Dart DK Pilo B DSB B Dala Dart
The Young Ones B W Shakespeare B Freja Dart C Västertorp C
Karlavagnen B Vitlöken C Vitlöken C Telge Dart C
Victory Lakers D DSB B W Shakespeare B Karlavagnen B
Telge Dart C Freja Dart C DK Pilo B The Young Ones B
Västertorp C Dala Dart Victory Lakers D Blå Borgen Dart
Omgång 22 9 apr 2002
Dala Dart Freja Dart C
The Young Ones B Victory Lakers D
Karlavagnen B DK Pilo B
Telge Dart C W Shakespeare B
Västertorp C Vitlöken C
Blå Borgen Dart DSB B
Med reservation för eventuella felaktigheter.
Vid olikheter gäller av StDF officiellt utskick före denna sida, om inte annat anges.