Stockholms Dartförbund      
  Serie 2D          
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  Omg: 2          
  DSB - FISKS 3-6 15-20          
  D1 27 Björn Gunbrandt I 976 Håkan Wikström 3-0  
  D1 1177 Magnus Jensen I 972 Thomas Roswall    
  S1 27 Björn Gunbrandt - 976 Håkan Wikström 3-0 tons: 2-1
  S2 1177 Magnus Jensen - 972 Thomas Roswall 2-3 tons: 3-2
  D2 1675 Anders Larsson I 1827 Michael Hällzon 0-3  
  D2 14 Kristian Hamilton I 2268 Peter Jundzill    
  S3 1675 Anders Larsson - 1827 Michael Hällzon 2-3 tons: 6-6
  S4 14 Kristian Hamilton - 2268 Peter Jundzill 1-3 tons: 2-2
  D3 1102 Jan Nordin I 1680 Joacim Carlströmer 3-2  
  D3 1632 Janne Laumola I 770 Lars Bååth    
  S5 1102 Jan Nordin - 1680 Joacim Carlströmer 0-3 tons: 1-3
  S6 1632 Janne Laumola - 770 Lars Bååth 1-3 tons: 1-4
                 
                 
  Omg: 1          
  BUSSIG - DSB 6-3 22-17          
  D1 1261 Jonas Määttä I 1177 Magnus Jensen 3-2  
  D1 6474 Stefan Omberg I 27 Björn Gunbrandt    
  S1 6474 Stefan Omberg - 1177 Magnus Jensen 3-1 tons: 4-1
  S2 1261 Jonas Määttä - 27 Björn Gunbrandt 3-0 tons: 4-2
  D2 633 Thomas Bengtsson I 3168 Mauri Voittonen 3-2  
  D2 2559 Olle Eriksson I 1675 Anders Larsson    
  S3 2559 Olle Eriksson - 3168 Mauri Voittonen 3-2 tons: 2-7
  S4 633 Thomas Bengtsson - 1675 Anders Larsson 0-3 tons: 0-3
  D3 1516 Jenni Christiansson I 1102 Jan Nordin 3-1  
  D3 6471 Roger Andersson I 1632 Janne Laumola    
  S5 6471 Roger Andersson - 1102 Jan Nordin 2-3 tons: 5-8
  S6 1516 Jenni Christiansson - 1632 Janne Laumola 2-3 tons: 3-6