Gå till innehåll
Svenska Dartförbundet
Svenska Dartförbundet

Förbundsstämma 2023

Svenska Dartförbundet genomför sin förbundstämma varje år på våren. Föreningarnas röstlängd tas ut 1 januari varje år.

Kallelse till förbundsstämma 2023 Word, 30 kB, öppnas i nytt fönster.

Röstlängd till förbundsstämman 2023 Pdf, 493.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Fullmakt för ombud 2023 Word, 28.5 kB, öppnas i nytt fönster.

SvDF stadgar säger

kapitel 2

§ 1 OMBUD
Förbundsstämman består av ombud för föreningar inom SvDF.
Föreningens ombud innehar samtliga föreningens röster. Förening skall inge fullmakt för ombud. Endast ombud har rösträtt. Ombud får ej överlåta sin rösträtt.
Uppgift på ombuds namn skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast två dagar före förbundsstämman.
Endast föreningar som fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter gentemot SvDF och i tid erlagt, medlemsavgift och andra avgifter till SvDF har rösträtt.

Endast föreningar som fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter gentemot SvDF och i tid erlagt medlemsavgift och andra avgifter till SvDF har rösträtt.

kapitel 5

§ 3 ÅLIGGANDEN
Förening ska :
 Följa RF:s stadgar samt SvDF:s stadgar, tävlingsbestämmelser, seriebestämmelser,
bestraffningsbestämmelser och övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat
idrottsorgan.
 årligen betala medlemsavgift och avge årsrapport samt till SvDF på begäran insända sin verksamhetsredovisning och årsbokslut för det senast förflutna verksamhetsåret.
 på begäran av RS, SvDF, Distriktsstyrelse, RIN, DoN, Idrottsombudsmannen, ADSE eller Idrottens
skiljenämnd ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda
uppgifter.
 föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, föra
protokoll vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt föra
medlemsförteckning.Publicerad: 2022-11-08

Senast uppdaterad: 2023-03-20

Författare: Hans Andersson

Postadress

Guldgubbegatan 5 E

43433 Kungsbacka


Kontakta oss

070-9501521

kansli@dart.se