Gå till innehåll
Svenska Dartförbundet
Svenska Dartförbundet

Förbundsstämmor

Kallelse:


NÄR: Lördagen den 13 april 2024 klockan 12:00

VAR: Scandic Triangeln 3:e våningen, Triangeln 2, Malmö


Vid förbundsstämman har varje förening som i rätt tid erlagt medlemsavgift och andra avgifter samt även i övrigt fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter gentemot SvDF rösträtt. Varje röstberättigad förening har en röst och ytterligare en röst för var tionde registrerad licensierad föreningsmedlem per den 31 december föregående kalenderår; dock som mest fem röster. Föreningens ombud innehar samtliga föreningens röster. Förening skall inge fullmakt för ombud. Endast ombud har rösträtt. Ombud får ej överlåta sin rösträtt.

Anmälan för ombud som ska företräda föreningen behöver vi senast den 11 april 2024 till arsmote@dart.se

Det kommer att serveras kaffe och macka 11.45.

Yttranderätt på årsmötet har: ombuden för föreningarna, förbundsstyrelsens ledamöter, revisorerna, ledamöter i förbundets kommittéer och motionär i vad avser egen förenings eller Specialdistriktsförbunds (SDF) motion. Yttranderätt tillkommer RF:s representant och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande.

Kallelse till årsmöte 13/4 2024 Malmö Triangeln Pdf, 703 kB.

Publicerad: 2023-04-23

Senast uppdaterad: 2024-03-08

Författare: Camilla Rehnlund

Sponsorer

Postadress

Guldgubbegatan 5 E

43433 Kungsbacka


Kontakta oss

070-9501521

kansli@dart.se