Gå till innehåll
Västsvenska Dartförbundet
Västsvenska Dartförbundet

Hej, Styrelsen tar ordet

Det har framkommit till oss att det förekommit sexuella trakasserier först och främst mot våra kvinnliga deltagare. Detta tar vi i VDF starkt avstånd från .

Vi tycker att det är bra fast oerhört tragiskt att man får ta del av saker människor har blivit utsatta för, det är starkt och modigt av människor som vågar berätta vad dom har upplevt under tävlingar.

Denna information som finns här nedan är ganska självklara men tydligen så finns det vissa som ej förstår.

Följande definition är inspirerad av EU-kommissionens och JämO:s definitioner. Den är anpassad till idrottsrörelsens organisation och verksamhet

Sexuella trakasserier betyder ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker flickor och pojkar, kvinnor och män, vilka är aktiva, ideellt arbetande eller anställda inom idrottsrörelsen.

Trakasserier på grund av kön avses ett uppträdande som kränker flickors och pojkars, kvinnors och mäns värdighet och som har samband med kön,

vilka är aktiva, ideellt arbetande eller anställda inom idrottsrörelsen.

Det viktigaste kännetecknet för trakasserier är att de är oönskade av den som utsätts för dem.

Avgörande är den utsattas upplevelse, inte trakasserarens motiv.

Sexuella trakasserier kan vara av olika slag, fysiskt, verbalt eller icke-verbalt. Det kan vara fråga om t.ex. oönskad fysisk kontakt såsom onödig beröring av en annan persons kropp, ovälkomna och återkommande förslag eller påtryckningar, oönskad visning av pornografi ska bilder och texter, visslingar, blickar eller gester som är anstötliga.

Trakasserier är ibland oavsiktliga och har sin grund i tanklöshet, men är andra gånger avsedda att såra, trycka ned eller förnedra. En person kan välkomna ett och samma beteende från en individ men inte från en annan. Det kan t ex ha att göra med vilken relation personerna i fråga har till varandra.

Ideell verksamhet regleras inte av lagstiftningen, men Riksidrottsförbundet anser det vara av vikt att idrottsrörelsen gemensamt tar ett tydligt avstånd från alla former av trakasserier.

Detta är väldigt tråkigt att skriva om men tydligen nödvändigt, skulle ni som håller på med detta acceptera om man behandlar era barn/ fruar/partners/ släkt. etc. etc.på ett sådant nedvärderande sätt.

Ställ er gärna den frågan.

I framtiden kommer vi i styrelsen att uppmuntra utsatt person oavsett kön/ålder att man anmäler till disciplinnämnden!

Policy dokument är utskickade till alla klubbar och vi ser helst att klubbarna sprider detta till sina medlemmar samt att det kommer ligga på vår hemsida!

Vi hoppas på en bättring i denna fråga.

Publicerad: 2023-04-10

Senast uppdaterad: 2023-04-10

Författare: Ulrika Hellström Olsson

Sponsorer

Postadress

Västsvenska Dartförbundet
c/o Bokdalen
Nydalsgatan 1B
434 36 Kungsbacka

Fakturaadress

Västsvenska Dartförbundet
c/o Bokdalen
Nydalsgatan 1B
434 36 Kungsbacka