Gå till innehåll
Svenska Dartförbundet
Svenska Dartförbundet

Dina svar är helt anonyma!

SvDF har antagit en verksamhetsplan som sträcker sig till 2025. Därefter är förhoppningen att en ny långsiktig strategi ska tas fram som sträcker sig till 2030.

Vad gör vi med förslagen?

Vi kommer i vår att hålla två föreningsträffar.

22/1 Verksamhetsplanering för 2024 - där era idéer från detta formulär kommer att lyftas.

18/3 Tävlings- och serieverksamhet samt digitalisering Inför denna kommer ett nytt formulär att visas.

Vi kommer inför dessa träffar att be om era idéer - tillsammans blir vi starkare!

Tanken är att vi framöver, med viss regelbundenhet, ska ha dessa digitala träffar med olika temaområden. Alla som är medlemmar i någon av våra föreningar är välkomna att deltaga på dessa träffar - ingen föranmälan behövs!

Inför varje träff kommer vi också att be om era idéer och förslag.

Förslagslåda

Fyll i nedanstående formulär för att dela dina idéer och synpunkter om vad som kan utvecklas inom dartverksamheten, det är av yttersta vikt och kan vara en avgörande faktor för dartens framgång och tillväxt. Här är några skäl till varför det är värdefullt att engagera sig i denna process:

 1. Delaktighet i Beslutstagande: Genom att fylla i formuläret får du möjlighet att vara en aktiv del i beslutstagandet för SvDF´s framtid. Dina idéer och insikter kan vara ovärderliga för att forma strategier och riktningar.
 2. Mångfald av Perspektiv: Varje individ har unika erfarenheter och perspektiv. Genom att dela dina idéer bidrar du till att införa mångfald och en bredare synvinkel i utvecklingen av verksamheten.
 3. Optimering av Resurser: Att samla in idéer från olika personer ger SvDF möjlighet att optimera och utnyttja sina resurser på ett effektivt sätt. Det kan hjälpa till att identifiera vilka strategier som är mest genomförbara och effektiva.
 4. Förbättrad Innovation: Innovativa idéer uppstår ofta genom samarbete och delning av tankar. Genom att bidra till strategiformuläret kan du hjälpa till att skapa en kultur för innovation inom organisationen.
 5. Anpassning till Förändringar: En snabbt föränderlig miljö kräver att organsiationer är flexibla och anpassningsbara. Genom att uttrycka dina åsikter om strategier bidrar du till att säkerställa att verksamheten är redo att hantera förändringar och utmaningar.
 6. Teamengagemang och Moral: Att involvera medlemmar i strategibildningen ökar engagemanget och moralen. När medlemmar känner att deras åsikter är värdefulla och beaktade, ökar deras motivation och glädje.
 7. Tydlig Kommunikation: Att använda formuläret som en kommunikationskanal skapar klarhet om SvDF´s vision och mål. Det gör att alla i organisationen förstår och är på samma sida när det gäller företagets strategiska inriktning.

Sammanfattningsvis är detta ett sätt för SvDF att utveckla verksamheten på ett kraftfullt sätt att skapa ett inkluderande och framåtriktat arbetsklimat. Denna gemensamma insats ger SvDF bästa möjliga chans att utforma och implementera framgångsrika strategier.

Publicerad: 2023-11-28

Senast uppdaterad: 2023-11-28

Författare: Careen True

Några områden i befintlig verksamhetsplan:

 • En strategi har tagits fram under 2023 och verkställts 2025 med resultatet att antalet medlemmar har ökat, med en mångfald av utövare runt hela landet.
 • Arbeta med att skapa interna processer, workshops, och utbildning, för bättre synlighet på sociala media, skapa en enhetlig profil och image för bilden av svensk dart som en social och aktiv sport.
 • Utveckla en långsiktig plan för att kunna arbeta aktivt med rekrytering av utövare gentemot SDF och föreningarna. Och uppmana SDF att skapa åtminstone en publikt inriktad tävling under året
 • Använda hållbara och lättillgängliga plattformar för såväl extern som intern kommunikation. Dessa ska på ett tydligt sätt erbjuda bättre kommunikations- och informationskanaler, bättre möjligheter till att planera och arrangera såväl digitala möten som fysiska möten, samt utveckla föreningarnas medlemskommunikation.
 • Engagera föreningarna och SDF, genom att träffas för att utveckla verksamheten, i samverkan med RF-SISU och RF, skapa större delaktighet och medverkan inom strategiskt viktiga områden. Och därigenom tydligt visa att vi är starkare tillsammans med gemensamma mål och fokus.
 • Elitsatsningar behövs inom svensk dart och vi vill skapa en tydligare bild av vad som krävs för att bli elitspelare. Vi vill se till att våra elitspelare får synas internt. Vi tar fram en elitsatsning, genom att tydligare beskriva vad vi kan göra och hur professionell dart fungerar.

Postadress

Guldgubbegatan 5 E

43433 Kungsbacka


Kontakta oss

070-9501521

kansli@dart.se